Sposoby na przedłużenie zdatności do spożycia

Sposoby na przedłużenie zdatności do spożycia

Ludzie już od zarania dziejów starają się wymyślać sposoby, które pozwalałyby im na konserwację żywności. Jest to ważne, bo przecież nigdy nie było takiej sytuacji, że jedzenia było pod dostatkiem dla całej ludności. Dlatego marnowanie tej, która nie została zużyta było po prostu niedopuszczalne. Pierwszymi metodami, które pozwoliły na przedłużenie okresu trwałości była obróbka termiczna. Pieczenie żywności lub jej wędzenie pozwalało na zabicie bakterii, które powodują gnicie i rozkład. Dlatego jeżeli dana rzecz była już…

Read More