Niebezpieczeństwa i zagrożenia w przemyśle

Praca w zakładach przemysłowych niesie ze sobą pewnego rodzaju zagrożenie. Może dojść tam do wielu różnych wypadków, które spowodowane będą a przykład obecnością maszyn i urządzeń. Niektóre z nich jest na tyle niebezpiecznych, że są one objęte dozorem technicznym. Z tego powodu kładzie się tak duży nacisk w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Jest o naturalnie obowiązkiem pracodawcy, a nie osób zatrudnionych. Jeżeli w zakładzie pracy nie będzie odpowiednich środków bezpieczeństwa to taka osoba ma prawo odmówić wykonywania pracy. W innym razie będziemy narażali się na niebezpieczeństwa, które naprawdę potrafią być zgubne w skutkach. Wypadki śmiertelne nie są może zbyt częste, ale mimo to się zdarzają. Musimy mieć to na uwadze, ponieważ pozwoli nam to na całkiem inne podejście do zagadnienia, które będzie bardziej odpowiedzialne. Jest to ważne szczególnie dla osób, które mają rodzinę, za którą są odpowiedzialni.

Zakłady przemysłowe

Dużym niebezpieczeństwem są instalacje i zbiorniki ciśnieniowe. Z tego powodu podlegają one dozorowi UDT i konieczne jest zapewnienie szczególnych środków bezpieczeństwa podczas ich użytkowania. Podczas badania stanu technicznego możliwe będzie określenie czy nadaje się on do eksploatacji czy należy zaprzestać jego użytkowania. Zbiorniki stalowe są skonstruowane w taki sposób, aby mogły wytrzymywać wysokie ciśnienie. Z czasem mogą jednak korodować lub ulegać mechanicznemu zniekształceniu i jego właściwości mogą ule zmianie. Dlatego konieczne jest wykonanie próby ciśnieniowej, która pozwoli nam na sprawdzenie czy będzie bezpieczny w toku eksploatacji czy też nie.

Zakład przemysłowy (sxc.hu)
Zakład przemysłowy (sxc.hu)

Próba ciśnieniowa

Jedną z prób jest napełnienie zbiornika ciśnieniem większym od kontrolnego i utrzymywanie go w tym stanie przez ponad 5 minut. Dzięki temu możemy sprawdzić jak radzi sobie z dużym naciskiem i czy nie dochodzi do powstawania jakichś odkształceń. Następnie spuszcza się ciśnienie i całą czynność powtarza. Jeżeli podczas takiego działania nie dojdzie do rozszczelnienia się zbiornika to można uznać, że jego konstrukcja jest na tyle mocna, że wytrzyma jeszcze przynajmniej przez kolejny rok. Dokonuje się też pomiaru grubości ścianki i porównuje do wymiaru nominalnego. Na tej podstawie można ocenić czy doszło do korozji wewnątrz zbiornika czy jest on nienaruszony. Dokonuje się tego najczęściej za pomocą dźwiękowego miernika, który liczy drogę jaką musi pokonać dźwięk w danym ośrodku aż do jego załamania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Wypowiedz się na ten temat