Nieniszczące badania magnetyczno-proszkowe

Badania nieniszczące są używane w wielu gałęziach przemysłu do diagnozowania stanu danego detalu. Badania magnetyczno-proszkowe należą do grupy najbardziej czułych i wiarygodnych metod, które znajdują zastosowanie nawet w branży lotniczej czy motoryzacyjnej. Za pomocą tej techniki możliwe jest badanie materiałów ferromagnetycznych, czyli takich gdzie materia może ulegać spontanicznemu namagnesowaniu. Służy ono przede wszystkim do badania odlewów, odkuwek, złączy spawanych oraz innych jednorodnych połączeń mechanicznych. Ze względu na charakter tej metody niemożliwe jest wykorzystanie jej do badania materiałów niemagnetycznych jak no. Aluminium, stal austenityczna, miedź czy magnez. Przed przystąpieniem do wykonania badania należy dokładnie rozpoznać materiał. Jest to istotne, ponieważ na tej podstawie dobiera się parametry oraz technikę magnesowania. W praktyce stosuje się takie rozwiązania jak: elektromagnesy jarzmowe, źródła prądu wzbudzającego z elektrodami stykowymi orz przewodniki przylegające, przewodniki przechodzące oraz techniki badań za pomocą cewek.

Przygotowanie powierzchni

Kolejnym etapem takiego badania jest przygotowanie powierzchni do badania. Konieczne jest jej dokładne oczyszczenie (przede wszystkim z olejów i smarów) oraz wysuszenie. Wymagane jest też ich rozmagnesowanie. Najczęściej do tego celu stosuje się myjki ultradźwiękowe, które zapewniają wysoką skuteczność i dobrze oczyszczają powierzchnię. W ten sposób uzyskamy najlepsze wyniki naszej inspekcji. Dopiero w kolejnym etapie używa się już właściwych defektoskopów do tego, aby prawidłowo namagnesować materiał. W tym samym czasie aplikuje się również proszek lub zawiesinę, a następnie przystępuje się do oględzin. W przypadku wystąpienia wady dochodzi do rozproszenie się proszku na powierzchni badanego detalu. Najlepsze wyniku uzyskuje się, gdy nieciągłość materiału zlokalizowana jest prostopadłe do kierunki pola magnetycznego. Gdy kąt się zmniejsza to odczyty są mniej widoczne. Zastosowanie techniki magnetyczno-proszkowej daje szansę na wykrycie wad powierzchniowych oraz podpowierzchniowych.

Urządzenie przemysłowe (sxc.hu)
Urządzenie przemysłowe (sxc.hu)

Charakterystyka

Charakteryzują się one dużą czułością – znacznie większą niż w przypadku badań penetracyjnych. Są one jednocześnie łatwiejsze do zastosowania, nie wymagają tak wielkich nakładów do przygotowania stanowiska badawczego. Analiza i ocena wyników nie jest szczególnie skomplikowana, chociaż wymaga spojrzenia specjalisty. Szczególnie jeżeli nie jest to wada powierzchniowa, ale znajdująca się w głębszych partiach materiału. Dlatego w praktyce korzysta się z doświadczenia specjalistów, którzy zajmują się analizowaniem wyników oraz ich opisywaniem. Jedną z takich firm działających na polskim rynku jest Ndt24.pl, mająca ponad 15 letnie doświadczenie w takich badaniach. Czułość badania można zwiększać za pomocą specjalnych proszków, które uwidaczniają się w świetle lamy UV. Zastosowanie takiej metody daje większą szansę na wykrycie anomalii oraz prawidłowe zidentyfikowanie zaistniałych nieciągłości materiału.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

KOMENTARZE

Wypowiedz się na ten temat