Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków w pracy jest jedną z najważniejszych rzeczy jaka należy do obowiązków pracodawcy. Nikt nie chce przecież pracować w zakładzie, w którym może dojść do wypadku, który może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Z tego powodu polskie prawo kładzie wręcz ogromny nacisk na to, aby w każdym zakładzie zapewnione były odpowiednie warunki. Wysoki poziom bezpieczeństwa osiągany jest na wiele różnych stopniach. Począwszy od wprowadzenia odpowiednich zmian administracyjno-organizacyjnych, poprzez zapewnienie środków ochrony zbiorowej, aż do zapewnienia indywidualnych ochronników. To wszystko pozwala na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, który nie będzie zagrażał pracownikom podczas wykonywania swoich obowiązków.

Bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych działań, które zwiększają bezpieczeństwo w pracy są szkolenia bhp Gliwice. Wiele osób narzeka na nie, uważając je za zbędne i niepotrzebne. Prawda jest jednak taka, że mają one ogromne znaczenie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa w danym zakładzie. Dzielą się one na wstępne oraz okresowe. Te pierwsze pozwalają na zapoznanie pracownika z wykonywaną pracą oraz uświadomienie go na temat zagrożeń jakie występują na stanowisku. Okresowe zaś to nic innego jak aktualizacja i przypomnienie informacji. Jest ono ważne, ponieważ długoletni pracownicy popadają w rutynę i przestają podchodzić do niektórych rzeczy z taką ostrożnością jak byłoby to wymagane. Przypomnienie, że istnieje całkiem spore ryzyko jest rzeczą kluczową, która przyczynia się do radykalnego zmniejszenia zagrożenia wypadkami.

Bezpieczeństwo w pracy jet niezwykle ważne (sxc.hu)
Bezpieczeństwo w pracy jet niezwykle ważne (sxc.hu)

Stanowisko

Ważną rzeczą jest również, aby przeprowadzić ocenę ryzyka na każdym ze stanowisk. W ten sposób można stwierdzić czy występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe i podjąć działania, które pozwolą je usunąć. Niekiedy wystarczy zmiana ustawienia niektórych stanowisk czy też wymiana maszyn używanych w zakładzie. Są jednak takie zagrożenia, których w ten sposób nie będzie się dało wyeliminować. W takiej sytuacji stosuje się środki ochrony indywidualnej, których zadaniem jest ochrona i minimalizacja w przypadku wystąpienia wypadku. Mają one zmniejszać obrażenia lub nie dopuszczać do ich powstania. Są to między innymi ochronniki słuchu, gogle pracownicze, rękawice ochronne itd. Ich stosowanie jest obowiązkowe, a odmowa ich noszenia może być podstawą do zwolnienia pracownika.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

KOMENTARZE

Wypowiedz się na ten temat