O czym nie zapominać podczas prowadzenia firmy?

O czym nie zapominać podczas prowadzenia firmy?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to w wielu przypadkach coś, co może dawać nam naprawdę wiele korzyści. W większości przypadków spowodowane jest to głównie dochodami, które są o wiele większe niż w przypadku tradycyjnej pracy na etacie. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zajmując się własną firmą często będziemy musieli pracować o wiele dłużej niż te osiem godzin dziennie. Często może się to jednak bardzo opłacać i w końcu chodzi tutaj o przyszłość naszej…

Read More

Dane cyfrowe i w wersji papierowej

Dane cyfrowe i w wersji papierowej

W dzisiejszych czasach większość danych przechowywana jest na dyskach twardych komputerów. Korzystamy z tego rozwiązania, ponieważ jest wygodniejsze i daje szybszy dostęp do poszukiwanych informacji. Jeszcze do niedawna to papierowe archiwa były najpowszechniejsze, ale stopniowo się od tego odchodzi. Oczywiście nigdy nie zostaną one wyparte całkowicie, ponieważ np. podpisywanie umów odbywa się niemal wyłącznie w tradycyjny sposób. W polskim prawie istnieje zapis, że muszą być one przechowywane przez okres 10 lat i dlatego same tylko…

Read More

Niszczenie i przechowywanie dokumentacji

Niszczenie i przechowywanie dokumentacji

W polskim prawie jest wymóg, aby dokumenty przechowywane były przez kilka lat – nawet jeżeli nie są na bieżąco wykorzystywane podczas pracy. W ten sposób całość będzie mogła zostać skontrolowana na przykład przez Urząd Skarbowy lub prokuraturę. Oczywiście w razie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Z reguły jednak nie są one sprawdzane przez żadną instytucję, co wcale nie zwalnia nas z obowiązku przechowywania takiej dokumentacji. Jeżeli nasza firma przechowuje jej dużą ilość to tak naprawdę jest…

Read More

Niszczenie dokumentacji z poufnymi danymi

Niszczenie dokumentacji z poufnymi danymi

W polskim prawie jest wymaganie, aby wszelką dokumentacje składować przez co najmniej 10 lat. W ten sposób jest możliwe powrócenie do dawnych spraw, uzyskanie jakiegoś odpisu itd. Po tym czasie jednak mamy prawo pozbyć się wszelkich dokumentów. Powinniśmy to jednak robić z głową. Nie możemy wszystkiego tak po prostu wyrzucić czy tez oddać na skup makulatury. Są tam dane osobowe, które powinny być chronione. Często są to też poufne informacje, które nie powinny być widziane…

Read More